አምስቱ የመጀመሪያውን ዙር አለፉ/ ኮንቬንሽን

አምስቱ የመጀመሪያውን ዙር አለፉ/ ኮንቬንሽን
ጅማ ዩኒቨርሲቲ፡ ሀምሌ 7/2013ዓ.ም
*****************************
ሁለተኛ ቀኑን በያዘው የከፍተኛ ትምህርት፣ ምርምር፣ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ትስስር ኮንቬንሽን የጅማ ዩኒቨርሲቲ አምስት ተመራማሪዎች ለመጀመሪያ ዙር አልፈዋል።
በኮንቬንሽኑ ተሳታፊ ከሆኑ ከ57 በላይ የከፍተኛ ትምህርት ተቁዋማት እና 51 የቴክኒክና ሙያ መካከል ለመጀመሪያ ዙር ያለፉት 9 ተመራማሪዎች ሲሆኑ አምስቱ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ወጣት ተመራማሪዎች ናቸው።
ከአምስቱ ሁለቱ የፈጠራ ውጤቶች፤ ከወሊድ በሁዋላ የሚከሰትን የደም መፍሰስ የሚመረምርና የሚቆጣጠር መሳሪያ (Digitalized Postpartum Haemorrhage Diagnostic and Management Device) ባለቤት ኢንጂነር ደራርቱ ደረጀ አና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም የደም ካንሰርን መመርመር የሚችል ሶፍትዌር ባለቤት ኢንጅነር ኮከብ ደሴ ሲሆኑ ሁለቱም የፈጠራ ቴክኒዮሎጂዎች ከደም መፍሰስና ደም ካንሰር ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡
ሶስቱ የፈጠራ ስራዎች ደግሞ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም የእፅዋት በሽታን አስቀድሞ መለያ፣ መከታተያና መከላከያ መተግበሪያ (AI based Crop Diseases Early Detection, Monitoring and Prevention apps) ባለቤቶች ኢንጂነር ጀርሚያ ባይሳ እና ኢንጂነር ቦዔዝ ብርሃኑ፣ የአልትራ ቫዮሌት ጨረርን በመጠቀም የተለያዩ አካባቢዎችን ከበካይ ነገሮች የሚያፀዳ ማሽን (Simbona UV Room and Material Disinfection) ፈጠራ ባለቤት ኢንጅነር ሀብታሙ አባፎጊ እና ለነብሰ ጡር እናቶች ወሳኝ ምልክቶችና የክብደት መጨመር መቆጣጠሪያ መሳሪያ (Vital Science and Gestational weight gain monitoring device for pregnant mothers) ኢንጂነር ሽመልስ ንግሱ ናቸው።
የፈጠራ ውጤቶቹ በታላላቅ ምሁራንና ሳይንቲስቶች እየተጎበኙ ሲሆን፣ ምሁራኑ አበረታች አስተያየቶችን ከመስጠታቸውም ባሻገር አድናቆት ቸረዋቸዋል፡፡
እንደሃገር ለመጀመሪያ ግዜ እየተካሄደ ባለው የከፍተኛ ትምህርት ምርምር ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ትስስር ኮንቬንሽን ላይ የተለያዩ የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ስራዎች በተገቢው መስፈርቶች ከተመዝኑ በሁዋላ የመጀመሪያው የሳይንስ ሽልማት እንደሚበረከት ይጠበቃል።
Qorattoota shanan Yunvarsiitii Jimmaa marsaa duraaf darban
Yunvarsiitii Jimmaa ፡ Adoolessa 7/ 2013
**************************************
Konveenshiniin qorannoo teeknoolojii fi hidhata indastirii barnoota olaanoo erga eegalee guyyaa lammaaffaaf ta’e irratti qorattoonni Yunvarsiitii Jimmaa shan marsaa duraaf darbaniiru.
Hirmaattota konveenshinii dhaabbilee barnoota olaanaa 57 ol ta’an fi hirmaattota dhaabbata teeknikaa fi ogummaa 51 gidduuttti dorgommii ta’aa jiru irratti, qorattoonni 9 kan darban yoo ta’u; isaan keessaa shan qorattoota dargaggeeyyii Yunvarsiitii Jimmaat. Dargaggoonni argannoowwan teeknoolojii shananii : abbaan meeshaa da’uumsa booda dhiiga dhangala’u qoratuu fi to’atu (digitalized postpartum hemorrhage diagnostic and management device) Injinar Daraartuu Darajjee, abbaa sooftiweerii arifishaal intalijansii fayyadamuun kaansarii dhiigaa to’atuu danda’u hojjate,
Injinar Kokab Dasee, abbaa arifishaal intalijansii fayyadamuun dhibee biqilootaa dursee kan adda baasu,hordofu fi ittisu (AI Based Crop Diseases Early Detection, Monitoring And Prevention Apps), Injinar Eermiyaas Baayisaa fi Injinar Bo’eez Birhaanuu, cararii altiraavaayoleetitti fayyadamuun maashinii waantota naannoo faalan adda addaa kan qulqulleessu (Simbona UV Room and Material Disinfection) hojjachuun abbaa kalaqaa kan ta’e Injinar Habtaamuu Abbaafooggii fi abbaa kalaqaa meeshaa mallattoolee fi dabaliinsa ulfaatina dubartii ulfaa to’atu (vital science and gestational weight gain monitoring device for pregnant mothers) kan ta’e Injinar Shimallis Nigusuu fa’aadha.
Bu’uuaaleen kalaqaa kunneenis barsiisota angafaa fi saayintistootan kan daawwatamaa jiran yoo ta’u, haayyonni yaadolee jajjabeessoo kennuu qofa osoo hin taane hojiilee waa uumuu dinqisiifataniiru.
Konveenshinii qorannoo teeknoolojii fi hidhata indastirii barnoota olaanoo akka biyyaaatti yeroo jalqabaaf gaggeeffamu irratti hojiileen saayinsii fi kalaqa teeknoolojii ulaagaalee sirriin yoo madaalaman, dhumarratti badhaasa saayinsii akka gumaachisisan ni eegama.