Senate Member

ዶ/ር ጀማል አባፊጣ                                            የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት
ዶ/ር ታደሰ ሀብታሙ                                          የአካዳሚክ ጉዳዮች ም/ፕሬዚዳንት
ዶ/ር ነጻነት ወርቅነህ                                            የምርምርና የሕብረተሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዚዳንት
ዶ/ር ቀነኒሳ ለሚ                                  የአስተዳደርና የተማሪዎች አገልግሎት ም/ፕሬዚዳንት
ዶ/ር ዘይኑ አህመድ                                             የቢዝነስና ልማት ም/ፕሬዚዳንት
አቶ ኤፍሬም ዋቅጅራ                                          የጅማ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንትፊክ ዳይሬክተር
ዶ/ር አህመድ ዘይነዲን                                 የጤና ኢንስቲትዩት ም/ፕሬዚዳንት
ዶ/ር ከድር አብደላ                                              የጤና ሳይንስ ፋካልቲ ዲን
ዶ/ር ሀብታሙ ስሜ                                            የሕክምና ሳይንስ ፋካልቲ ዲን
ዶ/ር ሙሉእመቤት አበራ                  የሕብረተሰብ ጤና ፋካልቲ ዲን
ዶ/ር ሚስራ አብዱላሂ                                       የአካዳሚና ምርምር ቺፍ ዳይሬክተር
ዶ/ር ለታ ስራ በዳዳ                                የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ዲን
ዶ/ር ቸርነት ቱጌ                                   የተፈጥሮ ሳይንስ ኮሌጅ ዲን
ዶ/ር ቀናቴ ወርቁ                                 የሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ ዲን
ዶ/ር አቢ ለማ                                                       የትምህርትና ስነባህሪ ኮሌጅ ዲን
ዶ/ር ሰለሞን ቱሉ                                                የግብርናና እንስሳት ሕክምና ኮሌጅ ዲን
አቶ አብዮት ደስታ                                                የሕግና አስተዳደር ኮሌጅ ዲን
አቶ አማኑ ኤባ                                      የስፖርት አካዳሚ ዲን
አቶ አብዶ መሐመድ                                           የአጋሮ ካምፓስ ዲን
ፕ/ር ገመቺስ ፊሌ                                የድህረ ምረቃ ት/ቤት ዳይሬክተር
አቶ ብሩክ ወ/ሚካኤል                                        የተማሪዎች ጉዳይና ሬጅስትራር ሲኒየር ዳይሬክተር
ዶ/ር ተሾመ በላይነህ                                           የሬጅስትራር ጽ/ቤት ም/ዳይሬክተር
ፕ/ር ዶ/ር ኢ/ር ኢሳያስ አለማየሁ የሕብረተሰብ አቀፍ ትምህርት ዳይሬክተር
ዶ/ር የማነብርሃን ቀለመወርቅ                          የተከታታይና ርቀት ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ዳይሬክተር
ዶ/ር ተክሉ ገመቹ                                                የትምህርት መርሐ ግብር ጥራትና አግባብነት ዳይሬክተር
ፕ/ር ገዛኸኝ በሬቻ                                                የአለም አቀፍ የቡና ምርምር ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር
ዶ/ር ዴሬሳ ዴቡ                                  የኦሮሞ ጥናት ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር
ዶ/ር አስናቀች ደምሴ                                         የሴቶችና የወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክተር
አቶ ወልዱ አሰፋ                                   የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር
አቶ ታከለ ገመቹ                                   የተቋማዊ ለውጥ ጽ/ቤት ዳይሬክተር
ረ/ፕሮፌሰር ፍሬው አምሳለ                                          የውጭ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ሲኒየር ዳይሬክተር
                                                                                የስትራቴጂክ ማኔጅንግ ዳይሬክተር
ወ/ሮ አዲስዓለም ጉልማ                    የቤተመጽሐፍትና ዶክመንቴሽን ዳይሬክተር
                                                                                የመምህራን ተወካይ
ተማሪ ቤካ ጅብሪል                                              የተማሪዎች ኀብረት ፕሬዚዳንት
ተማሪ     ሰለሞን ማማሩ                                   የተማሪዎች ኀብረት ም/ፕሬዚዳንት
አቶ እንዳልፈር መለሰ                                          የእንግሊዘኛ ት/ት ክፍል መምህር (ፀሐፊ)

Download All Senate Members